Dakar

DAKAR

Dakar, la capital de Senegal, es un centro neurálgico regional, que se extiende por la península de Cabo Verde. El centro de la ciudad es como una ciudad colonial francesa, aunque su arquitectura no es de gran belleza. Tal vez lo mejor es su gente, la alegría que transmite en unas calles cálidas y llenas de arena, con ropa de coloridas telas que parecen aumentar el bullicio de los niños jugando, de los vendedores, de los cobradores de los car rapids. El visitante también aprecia sus playas, limpias y de fina arena, donde es posible bañarse con una temperatura muy agradable. Y si les pedimos a los senegaleses que nos indiquen un lugar emblemático, seguramente nos llevarán al Lago Rosa, allí finalizaba el Rally Dakar, y ellos no lo olvidan.

Dakar, la capital del Senegal, és un centre neuràlgic regional, que s’estén per la península de Cap Verd. El centre de la ciutat és com una ciutat colonial francesa, encara que la seva arquitectura no és d’una gran bellesa. Potser lo millor és la seva gent, l’alegria que transmet en uns carrers càlids i plens de sorra, amb roba d’acolorides teles que semblen augmentar el bullici dels nens jugant, dels venedors, dels cobradors dels car rapids. El visitant també aprecia les seves platges, netes i de sorra fina, on és possible banyar-se amb una temperatura molt agradable. I si els demanem als senegalesos que ens indiquin un lloc emblemàtic, segurament ens portaran al Llac Rosa, allà finalitzava el Ral·li Dakar, i ells no ho obliden.